Sunday, January 30, 2011

Koala Park

پارک کوالا واقع در منطقه Pennant hills اگر چه حیوانات زیادی نداره ، ولی در عوض حیوانات بعضا نادری داره مثل کوالا و cassowary ( پرنده مهاجم خطرناک ) و یا پنگوئن های کوچک . قیمت بلیط برای بزرگسالان 20 دلار و برای بچه ها 10 دلار است که البته ما به لطف شهرداری هورنزبی و به خاطر روز ملی استرالیا ، رایگان بازدید کردیم  (: No comments: