Friday, November 11, 2011

Remembrance Day


Remembrance Day روزی است که در استرالیا به یاد کشته شدگان جنگها (به خصوص جنگ جهانی اول)راس ساعت 11 صبح ، یک دقیقه سکوت می کنند. در این مراسم همه مردم فارغ از گرایشهای سیاسی و مذهبی، در همه جا از جمله کلاسها، محل کار و حتی در کلابها به احترام این افراد ،  دست از کار می کشند و سکوت می کنند. گل لاله قرمز نشان این روز است و بسیاری از استرالیائیها لباسهایی با طرح یا تصویر این گل می پوشند.در شرکتی که من کار می کنم نیز، همه افراد بدون استثنا در سالن اجتماعات جمع شدند و پس از پخش سرود ملی ، یک دقیقه سکوت کردند. جالب است که ما در ایران 8 سال جنگیدیم و هزاران شهید دادیم و یک هفته هم به نام دفاع مقدس داریم، اما آنقدر جناحهای سیاسی این مسئله را به نفع خود مصادره کرده اند که بسیاری از مردم و به خصوص نسل جوان ، اصلا با این داستان ارتباط برقرار نمی کنند و دریغ از حتی یک دقیقه سکوت !


2 comments:

dollpretty said...
This comment has been removed by a blog administrator.
Anonymous said...

یک تصحیح:گل شقایق