Friday, January 28, 2011

اجرای نمایشنامه "آرام می شود جهان وقتی از چرخش می ایستی" در هورنزبی

در بروشور تبلیغاتی این نمایشنامه آمده : 
"آرام می شود جهان وقتی از چرخش می ایستی" ،عنوان نمایشنامه ای ست که نسیم خسروی آن را نوشته است. دلیل انتخاب این نمایشنامه این بود که با بچه های آیلا تصمیم گرفتیم نمایشنامه های نسلی را برای اجرا در سیدنی آماده کنیم که امروز نسل بچه های جنبش سبز، بچه های کمپین یک میلیون امضا، بچه های جنبش های مدنی هویت طلبانه و کلن بچه هایی باشد که روزها کودکی و نوجوانی شان در گرماگرم جنگ و خون و اعدام سوخت و حالا با آموختن از تجربه های نسل قبل از خود، به دنبال آرمان هایی هستند که تحقق شان تا امروز به تعویق افتاده.
معتقدیم صدای کسانی که فعال حرکت های مدنی در ایران بودند، می تواند برای ایرانی های مقیم استرالیا حرف های بسیاری برای شنیده شدن داشته باشد.
نمایشنامه رویکرد زنان امروز ایران و تقابلشان با دنیای پدرسالار ایرانی ست.
زمان : سه شنبه اول فوریه ساعت هشت و نیم بعد از ظهر
مکان : کانون فرهنگی اکنون  No 17 , Murriel St., Hornsby
 بهای بلیت برای دانشجویان و بازنشسته ها 10 دلار و برای سایر دوستان 15 دلار خواهد بود.

No comments: