Wednesday, February 29, 2012

فیشینگ اطلاعات توسط سایت دولتی "جام نیوز " ایران


توضیح اینکه فیشینگ به روشهایی گفته می شود که برای بدست آوردن (کش رفتن ) نام کاربری و رمز افراد و به خصوص اطلاعات کارتهای بانکی (کردیت کارتها)  بکار می رود. 

No comments: