Wednesday, February 1, 2012

کمک فوری برای رساندن دارو

یکی از دوستان من برای ارسال 5 عدد سوزن برای پسر دائی اش که در ایران در حال کما است ونیاز فوری به این سوزنها دارند، نیاز به شخصی دارد که در حال عزیمت به ایران (تهران) می باشد. این دارو(Baclofen) به هیچ وجه مشکلی از بابت خروج از کشور ندارد ولی باید سریعا ارسال شود. اگر شما یا دوستانتان در حال مراجعت به ایران هستید ، لطفا با من (امیر – 0422760153 ) تماس بگیرید.


پی نوشت : با سپاس از همه دوستان که کمک و همفکری کردند، مشکل حل شد و داروها به ایران ارسال شد.

No comments: