Friday, January 6, 2012

برنامه های فرهنگی هنری ایرانیان در سیدنی

یک صفحه به نام "چه خبر" در سایت کانون اکنون ایجاد کردم برای اطلاع رسانی در مورد برنامه های هنری، فرهنگی وادبی مرتبط با ایرانیان مقیم سیدنی. در این صفحه نام برنامه ، برگزار کننده و زمان و مکان آن برنامه درج خواهد شد. شما هم اگر از رویدادهای هنری، کنسرتها، فعالیتهای ورزشی یا هر نوع فعالیت دیگر که به نحوی برای ایرانیان مقیم سیدنی مفید باشد، اطلاع دارید، می توانید آنرا به ایمیل کانون اکنون به نشانی زیر ارسال کنید. (فقط اگر ایمیلی ارسال می کنید، این نکته را مد نظر داشته باشید که برنامه های دولتی (مثل برنامه های شهرداری ) اطلاع رسانی می شوند و لازم نیست آنها را ارسال کنید.)
ایمیل کانون:
aknoonculturalcentre@gmail.com
سایت کانون: 
http://aknoonculturalcenter.com

No comments: