Tuesday, March 29, 2011

HARMONY FESTIVAL

فستیوال چند فرهنگی و برنامه های مختلف به این مناسبت هر روزه در نقاط مختلف سیدنی برپاست و افراد و سازمانها (معمولا غیر دولتی ) از کشورهای مختلف به ارائه هنر و فرهنگ خود می پردازند که در این بین سازمان همیاری ایرانیان و گروه ماداکتو هم از ایران برنامه هایی را اجرا کردند که بسیار هم مورد توجه مردم سیدنی قرار گرفته است . فیلمی که در ادامه می بینید قطعه ای از یک هنرمند  اهل بولیوی است که من بر حسب تصادف و با اینکه عجله داشتم موفق شدم با موبایل بگیرم. 
http://www.youtube.com/watch?v=vpSNtUUfmvk 

No comments: