Monday, March 14, 2011

زلزله ژاپن و یک نکته فراموش شده

زلزله ژاپن و انفجار دو نیروگاه اتمی بار دیگر این سئوال را بوجود آورد که انرژی اتمی به چه قیمتی؟ چرا در کشوری  ( ایران ) که بیش از سه چهارم سال آفتاب مناسب جهت تولید برق داریم باید به روشهای دیگری برای تولید برق روی بیاوریم. آیا نیروگاههای اتمی فقط به منظور تولید برق ساخته می شوند ؟ اگر خدای ناکرده در نطنز ، بوشهر یا قم زلزله قوی آمد چه کسی پاسخگوی عوارض نشت مواد رادیواکتیو است. الان در آلمان این بحث از طرف طرفداران محیط زیست به شدت در حال پبگبری است . خدا را شکر که استرالیا از انرژی هسته ای برای تولید برق استفاده نمی کند و جالب است بدانید یعد از کانادا ، استرالیا دومین کشور دارای منابع غنی اوانیوم است. 

No comments: