Friday, July 9, 2010

یادش به خیر

داشتم عکسهای موبایلم رو زیر و رو می کردم ، عکسی از یکی از همکارانم ( رضا آقاطاهری ) با یک نان سنگک دیدم، یکهو دلم هوای نان سنگک کرد. یادش به خیر صبحها قبل از شروع کار ، دور هم می نشستیم و هر کسی از دری سخنی می گفت و خوش بودیم . به قول عارف : "زندگیی داشتم در ایران واسه خودمون"

1 comment:

saeid ebrahimy said...

سلام
امروز رضا اومد با همون نون سنگك و نشوني بلاگت رو داد.
جات خاليه.
سعيد