Saturday, February 20, 2010

وضعیت پرونده من

دیروز رفتم یه سری به پرونده ام ( در سایت دیاک ) زدم و دیدم که همه موراد به جز دو تا Met شده و از من کارت پایان خدمت و گواهی ازدواج خواستند .من هم امروز خانم را فرستادم بره دارالترجمه تا سریع ترجمه ها را بگیره. امیدوارم بعد از اینها دیگه مورد جدید دیگه ای نخواهند. ( جهت اطلاع دوستان کیس آفیسر من ؛ آستین باری است )

No comments: