Saturday, January 30, 2010

تست مدیکال

هفته گذشته تستهای پزشکی ( مدیکال ) را انجام دادیم که البته خیلی گرون دراومد. معاینه پزشکی نفری 90 هزار تومان ، آزمایش خون نفری 33 هزار تومان و عکس رادیولوژی نفری 25 هزار تومان . برای خانواده 3 نفره ما تقریبا 425 هزار تومان آب خورد که واقعا زور داشت. من نمی دونم وقتی یک پزشک عمومی ( یا حتی متخصص ) یک معاینه 3 دقیقه ای می خواد انجام بده و 3 صفحه فرم را تیک بزند برای چی باید 90 هزار تومان بگیره ؟
به هر حال گذشت ولی متاسفانه این نرخها واقعا غیر منطقی هستن و چون می دونن که ما در این مرحله هیچ اعتراضی نمی تونیم بکنیم هر کی هر چقدر دلش بخواد می گیره !!!
چه خوبه که بزودی از این وضعیت راحت می شیم !

No comments: