Sunday, January 24, 2010

آغاز

من امیر هستم و برای اینکه با سایر امیرهایی که وبلاگهای مشابهی دارند اشتباه گرفته نشوم خودم را امیر - م می نامم و از امروز در این وبلاگ به انعکاس جریان مهاجرت خود و خانواده ام به استرالیا می پردازم. امیدوارم همانطور که من از مطالب سایر دوستان وبلاگ نویس استفاده کردم ( که جا دارد تک تک نام ببرم و از آنها تشکر کنم ) ، این وبلاگ نیز برای بقیه مفید باشد.

به دوستان عزیزی که یک مقدار کمبود اراده دارند و با پیش آمدن کوچکترین مشکلی جا می زنند باید بگویم که این وبلاگ را حتما بخوانید تا روحیه بگیرید . در نوشته بعدی از ابتدای ماجرا برایتان توضیح می دهم ، اما قعلا همینقدر بگویم که در حال حاضر در حال ارسال مدارک پزشکی ( medical ) خود می باشم و امیدورام به زودی راهی استرالیا شوم

No comments: