Thursday, March 14, 2013

باشگاه کتابخوانی کانون اکنون

 در اواخر سالهای دانشجویی، به همت دوستان خوش فکری که در دانشگاه با هم فعالیتهای اجتماعی انجام می دادیم ، جمعی تشکیل شد که اگر امروز می خواستیم اسمی برایش بگذاریم ، "باشگاه کتابخوانی" با مسماترین بود. حرکتی پر شور که با بررسی کتابهای ارسطو و افلاطون شروع شد و کم کم به بررسی سایر موضوعات تبدیل شد. آن زمان چون جایی برای دور هم گردآمدن نداشتیم ، اغلب مزاحم آقای مسکین ، از اعضای نهضت آزادی در اصفهان می شدیم ، چون خانه ایشان یک اتاق بزرگ در طبقه بالا داشت که همیشه درش برای این جور فعالیتها به روی ما باز بود و آنقدر هم مرام داشتند که نه ابراز ناراحتی از حضور 10 - 15 پسر و دختر بکنند  و نه هیچ وقت تلاش کرد که عقیده یا تفکرات خود را در مسیر کار ما تزریق کند.. 
آن روزگار گذشت تا اینکه همان جریانی که بعدا مشخصه اش ، سعید امامی شد، با تهدید و ارعاب و احضار ، حتی آن جلسه کتابخوانی را برنتابید و ما نه تنها عطای جلسات کتابخوانی را به لقایش بخشیدیم که کم کم خود کتاب را هم یادمان رفت که از قفسه کتابخانه در آوریم و گردگیری کنیم. _ البته گرفتاریها و سخت شدن وضعیت اقتصادی و خانوادگی افراد هم بی تاثیر نبود در این جدایی_ حال بعد از سالها دست روزگار مرا به جایی کشید تا بدون ترس از داروغه و دادگاه ، جمعی دور هم آمده بودند تا فقط کتاب بخوانند، نظرات خود را بگویند ، نظرات را بشنوند و کانونی گرم باشد برای آنهایی که می خواهند بیشتر بخوانند.باورش برایم سخت بود که چند سال بود هیچ کتابی نخوانده بودم ولی کم کم جمع تاثیر خودش را گذاشت و مرا همراه خود کرد. در جلسه پیش ناصر دستیاری، هماهنگ کننده جلسات، اعلام کرد که این جمع یعنی باشگاه کتاب کانون اکنون ، تا کنون 54 کتاب فارسی و انگلیسی را خوانده و نقد و بررسی کرده است. این موفقیت را به دوستان خود در باشگاه کتابخوانی تبریک می گویم و امیدوارم این حرکت سالهای سال با همین گرمی و صمیمت ادامه داشته باشد. 
گفتنی است باشگاه کتاب کانون اکنون اولین سه شنبه هر ماه تشکیل می شود و بعد از هر سه کتاب فارسی زبان، یک کتاب انگلیسی زبان مورد بررسی قرار می گیرد. در این باشگاه به روی همه علاقه مندان به کتابخوانی باز است. No comments: