Thursday, August 25, 2011

دعا برای سلامتی استیو جابز

استیو جابز مدیر شرکت Apple برای رسیدگی به وضعیت سلامتی اش از سمت خود استعفا داد و آقای کوک بعنوان جانشین او در اپل فعالیت خواهد کرد. بلافاصله بعد از اعلام این خبر سهام اپل 5.6 درصد سقوط کرد. اما خارج از بحث سهام و اینکه چه کسی جانشین او می شود، به عقیده من ، خدماتی که اپل در دوران او در زمینه تلفن همراه به دنیا ارائه داد را باید از چشم خدماتی که در جهت رشد و اعتلای زندگی بشر بوده است ، نگاه کرد تا از دریچه مالی. برای استیو جابز که با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند شمعی روشن کنیم و از خدا خواستار سلامتی اش باشیم. باور کنید انسانهایی مثل او در کره زمین بسیار کم هستند.
لینک خبر:
پی نوشت :

No comments: