Sunday, April 24, 2011

Scotland Island

گاهی وقتها نمی دونی چی بنویسی که حق مطلب رو ادا کنه ، بگی خیلی خوشگل بود ، بگی بی نظیر بود ، بگی بهشت بود ؟! ... نمی‌دونم ، فقط می تونم بگم که با این دوربینهایی که ما داریم ، نمی شه اون چیزی که هست رو نشون داد ، باید خودت اونجا باشی تا ببینی ، حسش کنی ، بفهمیش. هر گوشه اییش مثل یه پوستره ، مثل اونایی که وقتی توی ایران بودیم ، می دیدم و می گفتیم اینها خارجه !!! راستش خدا برای مردم این سرزمین سنگ تموم گذاشته و خدا را شکر که ما اینجاییم. تصاویر Scotland Island را ببینید و خود قضاوت کنید.


2 comments:

ساسان said...

مناظر زیبا! عکس های زیبا! خوش به حالتان!

امیر م said...

امیدوارم قسمت شما هم بشود