Thursday, April 28, 2011

ارزش زندگی

امروز در سازمان همیاری ایرانیان مراسم ترحیمی برای یادبود درگذشتگان حادثه کشتی غرق شده در جزیره کریسمس  در دسامبر گذشته بود. من که برای کاری به سازمان همیاری مراجعه کرده بودم ، تصمیم گرفتم که دقایقی جهت ادای احترام در مراسم شرکت کنم . واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم ، جوانی که هم سن و سال خودم بود ، همسر و کودک سه ماه اش را در برخورد کشتی با صخره ها از دست داده بود ، جوان دیگری برادر و زن برادرش را از دست داده بود و بچه برادرش زنده مانده بود ، یکی دیگه مادرش را از دست داده بود و .. خلاصه غوغایی بود ، 47 نفر ایرانی کشته شده بودند و همه را تحت تاثیر قرارداده بود . یکی از دوستان می گفت که اینها به طمع زندگی بهتر سوار لنج شده اند ، زندگیی که چیز زیادی ازش نمی دونستند. نمی دونم چی بگم ، فقط از هموطنان عزیز خواهش کنم که درسته که اینجا زیباییهای و مزایای زیادی داره ولی ارزش جان انسان را ندارد ، این یک مسئله خیلی ساده و منطقی است ، هر چقدر هم شرایط در ایران سخت باشه ، نباید از این ریسکها کرد 

No comments: