Friday, October 7, 2011

استیو جابز

ما ایرانیان عادت کرده ایم، منتظریم یکی بمیرد و یا به زندان برود و با افتخار خبرش را در فیس بوک و دنیای مجازی، رد و بدل کنیم و از فردا روز از نو، روزی از نو. بی آنکه چیزی آموخته باشیم و تغییر یا تصمیمی جدید در زندگیمان گرفته باشیم. بله، امروز استیو جابز درگذشت و بزرگترین درسی که به ما داد، لابلای پستهای مختلف فیس بوک و عکس و لینکها گم شد: 
" به کاری که می کنید، عشق بورزید و اگر دیدید از کاری که می کنید، لذت نمی برید، به دنبال کار یا جایگاه مناسب خود باشید"

No comments: