Friday, September 16, 2011

برنامه نقالی خوانی در سیدنی !


یکی از مسائلی که قبل از آمدن به استرالیا واقعا فکرش را هم نمی کردم که در اینجا بتوانم پیگیری کنم، فعالیت های ادبی، هنری بود. الان واقعا خوشحالم که می بینم در سیدنی گروههای مختلفی وجود دارند که هر کدام در زمینه ای مشغول هستند، از جمله : کارگاه نویسندگی سرکار خانم "پیرایه یغمایی"، باشگاه کتابخوانی کانون اکنون ، انجمن حکمت و فلسفه و دهها گروه کوچک و بزرگ دیگر که هنرمندان و کارشناسان خبره ای که ترک وطن کرده اند در آنها مشغول به فعالیت هستند و روح ادب و هنر فارسی را در این گوشه کره خاکی، زنده نگه داشته اند. یکی دیگر از این برنامه ها که با دعوت سازمان همیاری ایرانیان سیدنی از "ساسان قهرمان "، هنرمند و نقال سرشناس ایرانی صورت گرفته است،برنامه نقالی در روز 22 اکتبر توسط این هنرمند می باشد. برای شناخت این هنرمند کافی است سری به  یوتیوب بزنید. (مصاحبه با ساسان قهرمان

No comments: