Wednesday, March 10, 2010

موتور جستجوی کاسبرگ

یکی از زاههای خوب برای اشتراک نظرات و تجربیات دوستان IT کار حضور و رد و بدل کردن اطلاعات در فارومهای تخصصی ( مثل فاروم برنامه نویس یا فاروم DeveloperCenter است که لیست کاملشون با امکان جستجو روی همه اونها در سایتی به نام کاسبرگ موجود است فقط  من نفهمیدم که چرا دولت ایران این سایت را فیلتر کرده است ؟ البته با فیلتر شکن می تونید بازش کنید و از اطلاعات خوبش استفاده کنید.

No comments: